سایت شرط بندی معتبر – راهکار فدراسیون فوتبال برای ثبت اطلاعات مرتبط با قرارداد بازیکنان و واسطه‌های نقل و انتقالات

بهترین سایت شرط بندی

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال جمشید نورشرق رئیس کمیته وضعیت بازیکنان با بیان این موضوع گفت: با توجهبه الزامات فیفا از جمله مقررات ناظر بر فعالیت واسطه ها، ثبت کلیه اطلاعات مربوط به فعالیت واسطه های نقل و انتقالات و اعلام مراتب به فدراسیون جهانی الزامی است. بر همین اساس با همکاری کمیته فناوری اطلاعات و کمیته عضویت فدراسیون، سامانه ویژه ثبت اطلاعات واسطه های فوتبال طراحی و بارگذاری شده است. کلیه واسطه های دارای پروانه قانونی فعالیت، ملزم هستند اقدامات خود را در این سامانه ثبت کنند. این موضوع هم شامل انعقاد قرارداد واسطه گری با بازیکنان و مربیان می شود و هم قراردادهای نقل و انتقالاتی که با باشگاهها به ثبت می رسد را در بر می‌گیرد.

رئیس کمیته وضعیت بازیکنان اضافه کرد:در واقع زمانی که یک بازیکن با واسطه قراردادی منعقد می‌کند لازم است کلیه اطلاعات این قرارداد از جمله مدت ، تاریخ آغاز و تاریخ انقضا در سامانه ثبت شود همینطور کلیه اطلاعات قراردادی که دراجرای قرارداد واسطه گری، بین بازیکن، مربی و سایر عوامل با باشگاه امضاء شده هم لازم است در این سامانه به ثبت برسند. البته در مرحله دوم ارتقاء سامانه خود باشگاهها هم موظف هستند در مواردی که از خدمات واسطه ها استفاده میکنند نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه اقدام کنند.

نورشرق همچنین گفت: پیامد مهم ثبت اطلاعات مورد اشاره این است که ارکان فدراسیون از جمله کمیته وضعیت بازیکنان،در صورتی به دعاوی مرتبط با اینگونه قراردادها رسیدگی خواهند کرد که قبلا اطلاعات مربوط به قراردادها در سامانه ثبت شده باشد و در غیر اینصورت امکان رسیدگی به درخواست ها وجود ندارد.

وی اظهار داشت:هدف اصلی فدراسیون فوتبال و کمیته وضعیت شفافیت حوزه نقل و انتقالات و ایجاد یک منبع مستند و موثق در خصوص اطلاعات قراردادی است. درج و ثبت اطلاعات مرتبط با قرارداد همکاری واسطه ها همچنین قراردادهای نقل و انتقالات علاوه بر شفاف سازی و جلوگیری از بروز حواشی، موجب ایجاد نظم و انضباط لازم و ارتقاءجایگاه فعالیت واسطه های نقل و انتقالات در فوتبال کشور و همینطور تدارک ضمانت اجراهای قانونی لازم در جهت حمایت حقوقی از فعالیت های واسطه های رسمی دارای پروانه فعالیت از فدراسیون فوتبال خواهد بود. امیدواریم با تلاشیکه فدراسیون فوتبال در این مدت آغاز کرده و خصوصا نظارت و پیگیری های مستمر دبیرکل محترم فدراسیون جناب آقای نبی شاهد ساماندهی هرچه بیشتر فعالیت ها در این حوزه باشیم.

انتهای پیام/


واسطه‌ها
سایت شرط بندی با درگاه مستقیم